Meteo


Aktualne wyniki pomiarów (aktualizacja co 2 minuty).

Temperatura powietrza [oC]

Wilgotność powietrza [%]

Prędkość wiatru [km/h]

Wiatr w porywach [km/h]

Wilgotność gleby [%]

Drzwi
ThingSpeak


Dział ten zawiera wyniki pomiarów:

  • temperatury powietrza w szklarni [oC],
  • wilgotności w szklarni [%],
  • prędkości wiatru [km/h] (uśredniana z 30 sekund), 
  • prędkości wiatru w porywach [km/h] (maksymalna z 30 sekund),
  • wilgotności gleby [%]

Na wykresie pokazywany jest także stan otwarcia drzwi w szklarni.

Do pomiarów wykorzystuję własny system. Zaprojektowałem go samodzielnie i wykonałem na bazie platformy arduino. Jestem z niego dumny, ponieważ z zawodu nie jestem elektronikiem, a udało mi się zbudować system o funkcjonalności jakiej nie spotkałem w sprzedaży. Wyniki pomiarów mają mi służyć do sterowania automatyką szklarni - w zamyśle otwierania drzwi w celu wietrzenia (okna otwierają się samodzielnie w zależności o temperatury) oraz nawadnianiem. System ma otwierać drzwi przy wysokich temperaturach i wysokiej wilgotności oraz zamykać drzwi przy dużych prędkościach wiatru. Okna usytuowane są na jednej połaci dachu (po zawietrznej), więc ich zamykanie przy dużym wietrze nie jest konieczne. Dlatego też okna wyposażone są w samootwieracze sterowane jedynie temperaturą powietrza. Początek otwarcia przy temperaturze +15oC, maksimum otwarcia przy temperaturze +25oC. Dobór odpowiednich progów temperaturowych, wilgotnościowych i prędkości wiatru do dopasowania właściwych reakcji systemy będzie przedmiotem moich obserwacji. Będę również eksperymentował z automatyką podlewania na podstawie pomiarów wilgotności gruntu.

Wykresy przedstawiające zmianę mierzonych parametrów w czasie dostępne są po wybraniu odpowiedniej opcji w panelu Meteo-wykresy. Panel jest  prawej stronie (na komputerach stacjonarnch) lub na dole (na telefonach komórkowych).

Zapraszam do oglądania i komentowania. Za wszystkie uwagi i komentarze będę bardzo wdzięczny.

 

 

 

Dodaj komentarz


Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna